موکت شوی BRC45/45

موکت شوی BRC 45/45

موکت شوی BRC 45/45

عرض برس نظافت(mm) 410
عرض نازل مکش (mm) 450
قدرت مکش (bar) 7
توان توربین/برس(w) 600/1100
وزن (kg) 48