موکت شوی BRC 30/15

موکت شوی BRC 30/15

موکت شوی BRC 30/15

عرض برس نظافت(mm) 270
عرض نازل مکش (mm) 315
قدرت مکش (bar) 3/5
توان توربین/برس(w) 80/1130
وزن (kg) 26